Előadásaim (tematika)

Előadásaim célja, hogy megosszam tudásomat a résztvevőkkel. és egy átfogó képet kapjanak arról, hogy mit jelent a sportban mentálisan (fejben) erősnek lenni, és miért fontos ez. Az összes előadásom interaktív, a hallgatóság kérdéseket tehet fel, amelyeket legjobb tudásom szerint megválaszolok az előadás alatt.

Edzőknek I. Ez az előadás az alapokról szól, azaz olyanoknak tartom, akik még nem találkoztak a mentális felkészítés fogalmával, és nem ismerik ezt a témakört.
 • Mit jelent a mentális felkészülés és felkészítés? – a téma felvezetése és megismertetése. A mentális felkészültség fontossága a sportoló szempontjából és a felkészítés módszere és folyamata. Mit jelent az önismeret és a tudatosság, valamint a testtudat, a koncentráltság és a motiváció.
 • Csapatmunka, közös célok és értékek – a sikeres csapatmunka feltétele. A csapat célja és a csapattagok céljainak összehangolása. Csapattagok szerepe és egyértelmű munkamegosztás a csapattagok között. Tudatosság és önismeret fontossága a sikeres csapatmunka szempontjából. Mit jelent a közös értékek szerinti működés. A csapat hosszú távú célja és működése napi szinten. A közösség ereje és ennek feltétele.
 • Az edző és a játékos mentális fejlesztése – ennek fontossága és módszere. Egyéni fejlesztés minden szinten, a motiváció fenntartása és tudásátadás.
 • Tudatosság a munkában, tudatos munkavégzés – mit jelent a tudatos munkavégzés és miért fontos. Munkahely és magánélet egyensúlya.
 • Stressz kezelése – a stressz oka. Mit jelent a magánélet nyugalma, és mi az oka a munkahelyi stressznek. Tudatosság, érzelmek kezelése és megélése.

Edzőknek II. Ez az előadás azoknak szól, akik már rendelkeznek némi ismerettel a mentális felkészítésről a sportban, és ismerik ezt a témakört. Tapasztalt edzőként látják a mentális felkészítés fontosságát, és szeretnének előrelépni ezen a területen.
 • Mit jelent a mentális felkészülés és felkészítés?- a téma felvezetése és megismertetése. A mentális felkészültség fontossága a sportoló szempontjából és a felkészítés módszere és folyamata. Mit jelent az önismeret és a tudatosság, valamint a testtudat, a koncentráltság és a motiváció.
 • Mentális fejlesztésre módszerek és gyakorlatok – a fejlesztés iránya. Koncentráció fejlesztése és felépítése. Önismeret, személyiség és testtudat fejlesztése. Gyakorlatok gyermek és felnőtt sportolóknak, valamint játékost és csapatot segítő szakembereknek, edzőknek.
 • Gyakorlati példák egyéni és csapatszintű mentális fejlesztésre – a fejlesztés területei és konkrét esetek fejlesztésre egyéni és csapatszinten. Egyéni és csapatszintű fejlesztés összehangolása. Gyermek és felnőtt sportolók és csapatok fejlesztésének módszerei és példák a sport világából.
 • Felnőtt és gyermek sportolók fejlesztése – mi a különbség és a hasonlóság gyermek és felnőtt sportolók fejlesztése esetében. Személyiségfejlesztés és sportkészség fejlesztése minden szinten mentális módszerekkel. Meditatív gyakorlatok.
 • Motiváció, hit és önbizalom fejlesztése – hogyan fejleszthetőek ezek egyéni és csapatszinten, valamint gyermek és felnőtt sportolók esetében. Motivált és önbizalommal teli edző és sportoló. Motiváció- és önbizalomvesztés oka, belső és külső okok. Az egyén belső stabilitása és a külső hatások.
Edzőknek és klubvezetőknek. Ez az előadás azoknak szól, akik már rendelkeznek némi edzői háttérrel és tapasztalattal a sportban, és ismerik az edzői munka szépségét, kihívásait és nehézségeit. Továbbá olyan sportvezetőknek és az edzőket segítő szakembereknek, akik nyitottak Önmaguk, a klubjuk és a munkatársaik fejlesztésében.
 • Az edző felelőssége, hivatása – mit jelent az edző felelőssége? Felelősség és hivatástudat a mindennapokban. A sportklub, a vezetőség és az edzők értékrendje és céljai és tetteik. Edzők tudatossága és önismerete és ennek fontossága.
 • Az edző mint minta, az edző hatása – az edző szakmai és emberi értékei. Edző és Mester, mi a különbség? Hogyan mutat egy edző példát, és hogyan fejleszti a tanítványait? Mitől hiteles az edző? Mit jelent a tudás?
 • Edzői etika és értékrend – mit jelent az edzői etika? Öntörvény és annak határai. A következmények rövid és hosszú távon. Honnan tudja az edző, hogy jó úton jár?
 • Önismeret – az önismeret jelentése. Önismeret és tudatosság fejlesztése. Változóképesség és változás. A változáshoz való viszony és egyéni fejlődés.
 • Edző, játékos, segítők és szülő (gyermek esetén) kapcsolatának fejlesztése
Sportolóknak. Az előadás olyan sportolóknak szól, akiknek célja a legmagasabb szintre eljutni sportolóként, azaz hivatásszerűen űzik a sportot, és fontosnak tartják a mentális felkészülést ahhoz, hogy előrelépjenek.
 • Mit jelent a mentális felkészülés és annak fontossága? – a téma felvezetése és megismertetése. A mentális felkészültség fontossága a sportoló szempontjából és a felkészítés módszere és folyamata. A mentális felkészületlenségről és a tudatosság hiányáról. Mit jelent az önismeret és a tudatosság, valamint a testtudat, a koncentráltság és a motiváció megléte?
 • Stressz, félelem és szorongások kezelése – stressz oka sportolók életében. Tudatos élet, és a magánélet, mint háttér harmóniája. Koncentráció edzésen és versenyen és a koncentrációvesztés oka. Stresszkezelés és egyéni fejlesztés összekapcsolása. Egyéni fejlesztési célok a sportoló mentális fejlesztésére.
 • Formaidőzítés – mit jelent a formaidőzítés mentális szempontból? Hogyan hangolja rá magát a sportoló a versenyre, és ennek pszichés (lelki) háttere. A versenyre való felkészültség jelentése és annak hiánya esetén mik a jelek. Maximális teljesítmény elérése. Mi az oka a versenykudarcnak?
 • Regeneráció és sérülésmentesség – a sérülések okai. Idegrendszer, izomzat és psziché harmóniája. A lelki egyensúly és a koncentráció hiánya milyen következményekkel jár a sportoló mozgására és a testére? A lelki egyensúly, a koncentráció és mozgáskoordináció összefüggései. A mentális regenerációról. Idegrendszer és izomzat regenerációja.
 • Saját sportban való fejlődés, max. teljesítmény elérése – sportkészségek fejlesztése mentális technikával. Testtudat fejlesztése mentális gyakorlatokkal sportpályán és azon kívül. Maximális koncentráció elérése.
 • Csapatmunka fejlesztése – csapatmunka fontossága csapattársakkal és segítőkkel. Csapatcélok és egyéni célok összekapcsolása. Közös célok és közös munka csapattársakkal. Önismeret fontossága.
Egyéb közönség. Ez az előadás azoknak szól, akik nem sporttal foglalkoznak, de szeretnének ismeretekhez jutni abból a célból, hogy egy nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb életet tudjanak élni. Vállalatok dolgozói, magánemberek, szülők, pedagógusok, nevelők, nehéz körülmények között tevékenykedők vagy élők és dolgozók lehetnek egyaránt.
 • A mentális regenerációról – mit jelent a mentális regeneráció és miért fontos? Célok az életben. Életöröm és életegyensúly fontossága. Az idegrendszer pihentetése.
 • Módszerek mentális pihenéshez, regenerálódáshoz – módszerek a mindennapokban. Mit jelent az, hogy önmagamra figyelni és a kikapcsolódás? Hogy lehet kikapcsolódni és pihenni? Magánélet és munka egyensúlya és különválasztása.
 • Stressz és szorongások kezelése – stressz oka az életben és stresszmentes élet kialakítása. Mi az oka a szorongásnak, és mik a jelei a depressziónak? Hogyan tehetem jobbá az életemet? Tudatos életvitel. Önismeret fontossága.
 • Változások kezelése – mit jelent a változás, mi változik és kell-e változnom? Önismeret és változóképesség fontossága. Komfortzóna és státusz értelmezése. Nehézségek kezelése az életben.
 • Önismeret és tudatosság a mindennapokban – példák a mindennapi életből. Munka és magánélet szétválasztásának fontossága. Életöröm a mindennapokban. Feladatok és kihívások az életben. Életcél és annak működtetése a mindannapokban.
Csodacsigaház előadás

Az előadáson részt vett tizenkét szülő, akik testileg és szellemileg sérült gyermekeket nevelnek. Az előadásom fő témája az volt, hogy miként maradhatunk stabilak, és mi adhat erőt egy ilyen helyzetben. Téma volt továbbá az is, hogy miként kezelhető a stressz, és mennyire fontos a mentális pihenés és regeneráció. Több kérdés is elhangzott, amelyek konkrét helyzetekre vonatkoztak, mint pl. a külső környezet reakciójának kezelése.

Dűlő borklub

Az előadás és kötetlen beszélgetés klubtagoknak szólt, közel harminc fő részvételével. Fő téma az ‘életcél’ és a ‘Mi vajon az élet értelme?’ volt. Az elhangzott kérdések nagy része is erre irányult. Átbeszéltük még továbbá az ‘önismeret jelentése’ és ‘stresszkezelés az életben’ témaköröket is. A ‘stresszkezelés’ témában konkrét módszereket és gyakorlatokat is mondtam a példákon túl.

Edzői Gödöllő

Közel negyven edző (három különböző sportág) részvételével került sor erre az előadásra. Fő téma volt a ‘tudatos munka’ az edző életében és a sportolók fejlesztése. Szó volt még a ‘motiváció’-ról edzők és sportolók esetében valamint érintőlegesen a sportolók mentális fejlesztéséről is. Gyakorlati kérdések hangzottak el a mindennapi edzői munkával kapcsolatban.

Edzői vitorlás

Tíz edző részvételével került sor erre az előadásra. Fő téma volt az edzők ‘tudatos munkája’ és a ‘csapatmunka’ a klub életében. A résztvevők kérdéseiből úgy láttam, hogy a közös célok nem egyértelműek számukra, és a gyakorlati kérdéseik nagy része is ezzel volt kapcsolatos.

Mentális regeneráció Gyöngyös

Előadás a nagyközönség számára. Az előadásom arról szólt, hogy miként élhetünk teljes életet harmóniában. Szó volt a hétköznapok feladatairól és nehézségeiről, valamint arról, hogy miként kezelhetőek a hétköznapok nehézségei. A közönséget leginkább az érdekelte, hogy miként lehet kezelni a stresszhelyzeteket a munkahelyen és a magánéletben egyaránt.

Mentális regeneráció Eger

Előadás a nagyközönség számára. Az előadásom arról szólt, hogy miként élhetünk teljes életet harmóniában. Szó volt a hétköznapok feladatairól és nehézségeiről, valamint arról, hogy miként kezelhetőek a hétköznapok nehézségei. A közönséget leginkább az érdekelte, hogy miként lehet kezelni a stresszhelyzeteket a munkahelyen és a magánéletben egyaránt.

Mentális regeneráció Gödöllő

Előadás a nagyközönség számára közel száz résztvevővel. Az előadásom arról szólt, hogy miként élhetünk teljes életet harmóniában. Szó volt a hétköznapok feladatairól és nehézségeiről, valamint arról, hogy miként kezelhetőek a hétköznapok nehézségei. A közönséget leginkább az érdekelte, hogy miként lehet kezelni a stresszhelyzeteket a munkahelyen és a magánéletben egyaránt.

Mentális regeneráció 2. Gödöllő

Előadás a nagyközönség számára közel harminc fővel. Az előadásom arról szólt, hogy miként élhetünk teljes életet harmóniában. Szó volt a hétköznapok feladatairól és nehézségeiről valamint arról, hogy miként kezelhetőek a hétköznapok nehézségei. Konkrét példákat is említettem és ezekre megoldást. Az előadás bizonyos pontokon beszélgetésbe ment át – konkrét példákat beszéltünk meg.

Mesék háza óvoda Gödöllő

Előadás óvódapedagógusok részére. Résztvevők száma kb. negyven fő volt. Téma a stresszkezelés, a munka és magánélet egyensúlya volt. A kérdések között felmerült a közösség munkájának fontossága, a tudatos és jól működő csapatmunka és a főnök-beosztott viszonya – ezért az előadás második részében ezekről beszéltem részletesen.

Gödöllő Petőfi Sándor általános iskola

Előadás iskolapedagógusok részére. Az Iskola összes tanítója részt vett, kb. negyven fő. Tudatos munkavégzés, egyéni és csapatcélok fontossága volt a téma, valamint a stresszkezelés, a munkahely és az otthoni magánélet szétválasztása és egyensúlya. Kiemelt téma volt (az Igazgatónő ezt emelte ki) a közösség munkája és a csapatmunka fontossága.

Konfliktusaink kezelése Gödöllő

A nagyközönség számára interaktív előadás, amelynek témája a ‘konfliktuskezelés’ volt. Konfliktusaink kezelése a munkahelyen és a magánéletben egyaránt. Önismeret, tudatosság és a csapatmunka fontosságáról szólt az előadás. A kérdések egy része arra irányult és a résztvevők azt emelték ki, hogy a világunk tele van feszültséggel és stresszel, ami konfliktushoz vezet. Kb. ötven fő vett részt ezen az előadáson.

Konfliktus kezelése – nyitott tér fórum GSK

Multinacionális vállalat dolgozói számára interaktív előadás, amelynek témája a ‘konfliktus’ és annak kezelése volt. Csapatmunka és helyzetek a munkahelyen és a magánéletben. Miért alakul ki konfliktushelyzet? Az okokról. Az előadásnak nagy sikere volt, több olyan fontos dolgot említettem, amikre korábban senki sem hívta fel a figyelmüket. Kb. húsz fő vett részt ezen az előadáson, és a kitöltött kérdőívek (névtelen) eredménye alapján minden résztvevő 5-re értékelte.

Mentális regenerálódás GSK

Multinacionális vállalat dolgozói számára interaktív előadás, amelynek témája a ‘regeneráció’ és ‘stresszkezelés’ volt. Nehéz helyzetek a munkahelyen és a magánéletben. Önmagam és a környezetem eseményeinek a megélése. Az előadásnak nagy sikere volt, több olyan fontos dolgot említettem, amikre korábban senki sem hívta fel a figyelmüket. KB. negyven fő vett részt ezen az előadáson és a kitöltött kérdőívek (névtelen) eredménye alapján majdnem minden résztvevő 5-re értékelte.

Multinacionális vállalat SOE

Egyetemi hallgatók részére tartott előadás, amely a tudatos munkahely választásban és tudatos munkavégzésben segít nekik. Viszonylag kevés kérdés volt, de ennek az az oka, hogy az előadáson elhangzottak számukra újdonságok voltak, melyek nagyon sok információval szolgáltak.

Mentális regeneráció Gárdony

Előadás a nagyközönség számára közel húsz résztvevővel, akik többsége szociális munkás. Az előadásom arról szólt, hogy miként élhetünk teljes életet harmóniában úgy, hogy a munkahely és magánélet egyensúlyban van. Szó volt a hétköznapok feladatairól és nehézségeiről, valamint arról, hogy miként kezelhetőek a hétköznapok nehézségei. A közönséget leginkább az érdekelte, hogy miként lehet kezelni a stresszhelyzeteket a munkahelyen és a magánéletben egyaránt.

Sérült gyermek a családban Gödöllő

Tizenkét fő (egy férfi résztvevő) részére tartott előadás, akik testileg és szellemileg sérült gyermekeket nevelnek otthon. Ennek a helyzetnek a nehézségéről és kezeléséről volt szó. A résztvevőkre jellemző (és ezt elmondták), hogy testileg és lelkileg kimerültek ebben az embertpróbáló munkában, és bármilyen, elsősorban lelki segítségnek és támogatásnak nagyon örülnek. A közel két órás előadás ebből a szempontból nagyon jól sikerült.

Változás – nyitott tér fórum GSK

Multinacionális vállalat dolgozói számára interaktív előadás, amelynek témája a ‘változás’ volt. Változás a munkahelyen és a magánéletben. Az előadásnak nagy sikere volt, több olyan fontos dolgot említettem, amikre korábban senki sem hívta fel a figyelmüket. Kb. húsz fő vett részt ezen az előadáson, és a kitöltött kérdőívek (névtelen) eredménye alapján minden résztvevő 5-re értékelte.

Változás Gödöllő Művészetek háza

A nagyközönség számára interaktív előadás, amelynek témája a ‘változás’ volt. Változás a munkahelyen és a magánéletben. Érzéseinkről és gondolatainkról bármilyen változással kapcsolatban. Miben vagyok képes változni és miben nem? Motivációról. Kb. negyven fő vett részt ezen az előadáson.

KAPCSOLAT

ÍRJON NEKEM

Az alábbi űrlap segítségével üzenetet küldhet számomra. Szívesen vesszem észrevételeit, kérdéseit, ajánlatkérését szolgáltatásommal, kapcsolatban, vagy használja egyéb elérhetőségeim

Telefonszám

+36 30 186 9798